The Natural Beauty And Cosmetic (Thailand) จำกัด

180 Liap Khlong Mon Rd., Thap Yao, Lat Krabang Bangkok, Thailand 10520 Tel. 0 2018 7100 Fax.0 2018 7199

     บริษัทฯเป็นเจ้าของโรงงานผลิต ที่มีการก่อสร้างตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีอาคารสำนักงานกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย มีทัศนวิสัยที่ดี มีบุคลากรที่มีศักยภาพร่วม 250ท่าน ทั้งในสำนักงาน, คลังสินค้า และโรงงานฝ่ายผลิต ครอบคลุมการบริหารงานทุกแผนก

    

     เราคำนึงถึงความมีมาตรฐานในการผลิต โดยได้นำเข้าเครื่องจักรที่มีคุณภาพความปลอดภัยสูงได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ความพิถีพิถันในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการคิดค้นวิจัย พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในห้องแลปที่ปลอดเชื้อ อีกทั้งการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย

     ในส่วนของผลิตภัณฑ์ เราได้ทำการขึ้นทะเบียนจดแจ้งผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่โรงงานได้ผลิตกับกระทรวงสาธารณสุข ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงจดลิขสิทธิ์แบรนด์สินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

"เลอสกิน ผิวสวย สุขภาพดี จบทุกปัญหาผิว"

Loading...